Sådan ser et datostempel ud: En guide til logning af dagen

Et datostempel er et fysisk stempel, der bruges til at datere dokumenter. Det indeholder normalt datoen og andre oplysninger som f.eks. navnet på den virksomhed, det sted, den afdeling eller den person, der har lavet det. Datoen kan også indeholde yderligere oplysninger om, hvilken type dokument den er stemplet på. Datostempler ses ofte på kontorer, hvor de bruges til regnskabsformål – de skal være dateret, så det er nemt at føre regnskaber. De anvendes også ofte af offentlige myndigheder, som skal føre registre over, hvornår filer blev oprettet eller modtaget.

Hvad er et datostempel?

Datostempler ses ofte på kontorer, hvor de bruges til regnskabsformål – de skal dateres, så det er let at føre regnskab. De bruges også ofte af offentlige myndigheder til at registrere, hvornår filer blev oprettet eller modtaget

Et datostempel bør ikke kun indeholde den dag, det blev lavet, men også andre oplysninger såsom måned, år og klokkeslæt, hvis det er nødvendigt for f.eks. momsrelaterede transaktioner (dokumentation). Der vil normalt være en plads under det til dette formål, selv om nogle datostempler kan have en ekstra vedhæftning på siden, som har disse pladser .

Datostempler ses f.eks. ofte på kontorer, hvor de bruges til regnskabsformål – de skal være dateret, så det er nemt at føre regnskab. De bruges også ofte af offentlige myndigheder til at registrere, hvornår filer er oprettet eller modtaget

En anden vigtig ting er det materiale, det er lavet af. Et datostempel vil normalt være lavet af metal, fordi det betyder, at du kan skabe et meget tydeligt aftryk på papiret uden at skulle trykke for hårdt ned eller tage mere plads end nødvendigt. Selv om der findes nogle datostempler med plastikhus, som giver de samme fordele som metalstempler, men som koster færre penge og fylder mindre i det hele taget (dvs. kræver mindre opbevaringskasser). Af disse grunde er datostempler blevet populære blandt alle slags virksomheder.

Hvorfor vil jeg have et

Datostempler bruges ofte til at datere dokumenter, som nævnt tidligere. De kan dog også bruges til andre formål, f.eks

– Til at attestere et dokument (officielt eller juridisk)

– Som et identifikationsnummer

– Til sikkerhedsformål

Mange mennesker vælger at bruge datostempler, fordi det er en fysisk måde at markere og identificere et dokument som officielt på. Det er også sværere at forfalske end et elektronisk stempel, og derfor bruger mange organisationer dem også. Desuden kan nogle virksomheder af sikkerhedshensyn kræve, at deres ansatte skal have datostempler på deres id-kort.